Perusopetuksen nykyinen opetussuunnitelma kannustaa ja edellyttää oppimisympäristöjen laajentamista koulun seinien ulkopuolelle. Valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan on kirjattu mm. seuraavaa:

Oppimisympäristöjen tulee tarjota mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin sekä asioiden tarkasteluun ja tutkimiseen eri näkökulmista. Lisäksi oppimisympäristöjen kehittämisessä ja valinnassa otetaan huomioon, että oppilaat oppivat uusia tietoja ja taitoja myös koulun ulkopuolella.
Koulun sisä- ja ulkotilojen lisäksi eri oppiaineiden opetuksessa hyödynnetään luontoa ja rakennettua ympäristöä. Kirjastot, liikunta-, taide- ja luontokeskukset, museot ja monet muut yhteistyötahot tarjoavat monimuotoisia oppimisympäristöjä.

Esitän, että vuoden 2019 aikana Turku valmistelee ja tekee päätöksen koululaisryhmien liikkumisen muuttamisesta koulupäivän aikana maksuttomaksi silloin, kun kyse on opetuksen järjestämisestä ja ryhmä liikkuu opettajan johdolla. Päätöksen tulee koskea kaikkia alueella perusopetusta järjestäviä oppilaitoksia ja mahdollisesti myös toisen asteen koulutusta. Muutos olisi hyvä toimeenpanna esimerkiksi syyslukukauden 2019 alusta. Tämä tukisi merkittävästi opetussuunnitelman oppimisympäristötavoitteiden toteutumista. Muutos vähentäisi jonkin verran opetustoimen kuluja mutta lisäisi oletettavasti vastaavas joukkoliikenteen subventiotarvetta ja kulttuuri-, luonto- ja liikuntakohteiden kävijämääriä.

Helsingin seudun joukkoliikenteessä vastaava päätös on tekeillä ja vuoden 2019 alusta kuntien opetustoimilta ei enää perittäne maksuja. Pääkaupunkiseudulla on jo pitkään ollut tavoitteena koululaisryhmien liikkumisen maksuttomuus. Erityisesti asiaa ovat toivoneet sekä Helsingin opettajat että kulttuurikohteet. Helsingin kaupunkistrategiassa tärkeä opetusta koskeva tavoite on, että koko kaupunki olisi oppimisympäristö. Maksuttomuus tekee myös oppilaiden liikkumisesta aiempaa tasa-arvoisempaa, koska esimerkiksi kulttuurikohteet ja liikuntapaikat ovat jatkossa kaikkien koulujen saavutettavissa samoilla kustannuksilla. Vastaava satsaus alueellisen tasa-arvon kehittämiseen on perusteltua myös Turussa.

Lisätietoja Helsingin päätöksestä https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/koululaisryhmat-maksutta-joukkoliikenteessa

Kaupunginvaltuustossa 12.11.2018

Katri Sarlund
kaupunginvaltuutettu