Turun kaupungilla on kunnianhimoinen ilmastotavoite olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Kaupungin luottamus- ja virkahenkilöt matkustavat säännöllisesti lentokoneella erilaisiin tutustumiskohteisiin, seminaareihin ja muihin edustustilaisuuksiin. Tiedämme, että lentoliikenteen ilmastovaikutus on huomattavasti suurempi, kuin muilla liikennevälineillä ja kasvattaa osaltaan kaupungin aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Ensisijaisesti olisi siis järkevää arvioida aina tapauskohtaisesti, tarvitaanko kaikkia näitä matkoja ja onko lentomatkustaminen aina välttämätön ja perusteltu matkustusmuoto.

Koska lentomatkoja väistämättä kuitenkin tehdään, me allekirjoittaneet esitämme, että kaupungin toimesta selvitetään miten lentomatkojen hiilidioksidipäästöt voitaisiin eettisesti, vastuullisesti ja luotettavasti kompensoida, mikä olisi kompensaation kustannusvaikutus ja näiden selvitysten jälkeen asia tuotaisiin päätöksentekoon.

Turussa 28.1.2019

Heidi Haapala
vihreä varavaltuutettu