Jokaisen tulisi voida nauttia vapaa-ajan viettämisestä Aurajokirannassa. Tällä hetkellä suurelle osalle jokirannan penkeistä ei pääse pyörätuolilla tai muulla apuvälineellä. Jokirannan maisemissa levähtämistä vaikeuttavat myös kulkuväylien tasoerot. Esimerkiksi pyörätuolilla itsenäisesti kulkevan henkilön on Itäisellä Rantakadulla käytännössä mahdotonta nousta asfaltoidulta tieltä laatoitukselle muutoin kuin siltojen kohdalta. 

Jokirannassa tulisi olla säännöllisin välimatkoin esteettömiä levähdyspaikkoja. Esteettömän  kulun lisäksi olisi huomioitava penkkien korkeus, lisättävä pöytätilaa, jonka lähelle pääsee apuvälineellä, ja varmistettava, että myös roskiksia voi käyttää esimerkiksi pyörätuolista käsin. Edellä mainittujen esteettömyysmuutosten avulla mahdollistettaisiin yhä useamman ihmisen aktiivinen liikkuminen kaupungissa, oli kyseessä sitten vammainen nuori, nivelrikkoinen vanhus tai lapsiperhe.

Turun kaupungin esteettömyyssuunnitelman mukaan julkisen kaupunkitilan esteettömyyden suunnitelmallinen parantaminen edellyttää sekä erillisiä esteettömyyskorjauksia että esteettömyyden huomioimista kaikessa uudis- ja korjausrakentamisessa sekä infrainvestoinneissa ja kunnossapitokorjauksissa.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut edellytämme, että jokirannan levähdyspaikkojen esteettömyys kartoitetaan. Kartoituksen yhteydessä määritetään, mitä levähdyspaikkojen esteettömyyden parantavia toimenpiteitä voidaan tehdä kunnostustöiden yhteydessä ja millä aikataululla, ja millaisia laajempia esteettömyyskorjauksia tarvitaan, jotta jokirannassa olisi riittävä määrä esteettömiä levähdyspaikkoja. Haluamme, että esteettömyyskartoituksessa ja -korjauksissa hyödynnetään tarvittaessa kokemusasiantuntijoita ja vaikuttajaryhmiä.

Kaupunginvaltuutettu Sofia Engblom (vihr.)

Aloite on valmisteltu yhdessä Turun vammaisneuvoston puheenjohtajan Selinä Neran (vihr.) kanssa

Lähteet: https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyys/ulkoalue/puisto-levahdyspaikka-ja-kasvillisuus

https://ah.turku.fi/kasopelk/2017/0118001x/3489251.htm