Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Turun kaupunki ottaa käyttöön anonyymin rekrytoinnin kaikilla toimialoilla.

Anonyymissä rekrytoinnissa sähköisistä työhakemuksista poistetaan työnhakijan nimi, sukupuoli, syntymäpaikka ja muut työhön liittymättömät tiedot. Hakijoita arvioidaan vain hakijan osaamisen, koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. Anonyymi rekrytointi helpottaa työnantajaa valitsemaan pätevimmän hakijan ikään, sukupuoleen tai etniseen taustaan katsomatta.

Turun kaupungilla on ollut käytössä anonyymi rekrytointi jo muutaman vuoden, mutta sitä on kaupungin esimiesbarometrin mukaan käyttänyt vain neljännes esihenkilöistä (barometriin vastanneista, Henkilöstöraportin 2018 mukaan).

Koneen Säätiön rahoittama tutkimus vahvisti käsitystä, että työnhakijat tulevat syrjityiksi etnisen taustansa vuoksi. Tutkimuksen puitteissa lähetettiin työhakemuksia täysin samalla koulutustasolla, työkokemuksella ja kielitaidolla, vaihtaen ainoastaan nimeä. Suomalaisella nimellä lähetetyistä hakemuksista yli kolmannes johti haastattelukutsuun, kun taas ulkomaalaistaustaisilla nimillä tulos oli merkittävästi heikompi: Somalitaustaisena miehenä esiintyvä tutkija sai tuhannella hakemuksella ainoastaan 99 haastattelua.

Jos asenteet työvoiman rekrytoinnissa eivät muutu, kasvava joukko ihmisiä ja myös nuoria aikuisia voi jäädä työelämän ulkopuolelle tai ainakin vaille koulutustaan vastaavaa työtä. Samaan aikaan Turun työttömyysluku on maakunnan korkein. Tällaiseen kehitykseen Turun kaupungilla ei ole varaa.

 

9.12.2019

Kaupunginvaltuutetut

Laura Rantanen                                       Riina Lumme