Turussa on toiminut nuorisovaltuusto vuodesta 2014 alkaen. Nuorisovaltuusto on vakiintunut lyhyessä ajassa vaikuttavaksi nuorten päätöksentekofoorumiksi, tuen jakajaksi nuorten omaehtoisille hankkeille sekä kaupungin päätöksentekoon tulevien asioiden kommentoijaksi nuorten näkökulmasta.

Nuorisovaltuusto vaikuttaa Turun kaupungin luottamustoimielimissä valitsemalla keskuudestaan edustajat Turun lautakuntiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Turussa on edetty laajaan edustavuuteen hiljattain ja osallisuus on lisääntynyt nuorisovaltuuston perustamisen jälkeen askeleittain ja nuorisovaltuuston tarpeista lähtien.

Alle äänestysikäisten nuorten osallisuutta Turun yhteisten asioiden hoitamisessa ja siihen vaikuttamisessa, miltä kunnan rakenteet ja palvelut näyttävät on tärkeää paitsi säilyttää, kehittää jatkuvasti.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto jakoi tänä syksynä Nuorisomyönteinen kunta -sertifikaatin kolmelle kunnalle. Sertifikaatti myönnetään kunnille, joissa nuorisovaltuuston tila on vakaa ja kunnassa on nuorisovaltuustotoiminnan vaikuttavuutta tukevia rakenteita, joita kehitetään aktiivisesti. Sertifikaatin saaneissa kunnissa nuorisovaltuustolla on esimerkiksi laajat edustusoikeudet, oma budjetti ja aloiteoikeus. Turku ei voi hakea sertifikaattia, sillä emme täytä kaikkia pakollisia kriteerejä.

Turun nuorisovaltuusto on nostanut esiin tarpeen saada nuorisovaltuuston edustajan mukaan puhe- ja läsnäolo-iokeudella kaupunginvaltuustoon. Näin toimitaan jo monissa kunnissa ja esimerkiksi Tampereella nuorten ääni kuuluu kaupunginvaltuustossa nuorisovaltuuston edustajan kautta.

Me allekirjoittaneet esitämme, että kun kaupungin johtamisjärjestelmän uudistuksessa päivitetään hallintosääntöä, valmistellaan samalla muutos, jossa nuorisovaltuustolle mahdollistetaan puhe- ja läsnäolo-oikeus Turun kaupunginvaltuustossa. Valmistelu tehdään yhdessä Turun nuorisovaltuuston kanssa hyvän mallin valitsemiseksi.

Turun kaupunginvaltuusto 9.12.2019

Niina Ratilainen
kaupunginvaltuutettu