Turun vihreät julkaisivat kuntavaaliohjelmansa ja vaalitavoitteensa lauantaina 16.1. Huhtikuun kuntavaaleissa vihreät tavoittelevat Turun suurimman puolueen asemaa ja pormestarin paikkaa. 

Vaaliohjelman periaatteita vihreät pyrkivät toteuttamaan koko valtuustokauden ajan. Vihreiden vaaliohjelmasta on olemassa pitkä ja lyhyt versio. Lyhyen version voit lukea suoraan alta ja pitkä ohjelma löytyy linkin takaa. Vihreiden vaaliohjelma julkaistaan myös ruotsiksi ja tiivistelmät lisäksi muilla kielillä.

Huomenna Turku on vihreä

Turun ilmastotavoitteista totta

 • Rakennetaan kaupunkia, jossa kestävä liikenne on helpoin ja halvin vaihtoehto. Rakennetaan Turkuun raitiotie ja siirrytään joukkoliikenteessä päästöttömiin energiavaihtoehtoihin.
 • Otetaan käyttöön päästöbudjetointi, jossa taloussuunnittelun tavoin seurataan ja vähennetään päästöjä. Ilmastopäästöjen vähentämisen on ohjattava jokaista päätöstä.

Lähiluonto kuuluu kaikille

 • Tuodaan esteettömiä luontoretkikohteita ja oleskelutilaa eri puolille kaupunkia. Tehdään puistoista ja lähimetsistä entistä monimuotoisempia.
 • Tuodaan saaristo turkulaisten ulottuville ja tehdään rannoista kaikille viihtyisiä paikkoja. Suojellaan Itämeri tuleville sukupolville.

Yhdenvertainen oikeus laadukkaaseen koulutukseen

 • Laadukas ja kaikille saavutettava varhaiskasvatus on avainasemassa lasten eriarvoistumisen estämisessä.
 •  Koulutukseen taataan riittävät resurssit. Mahdollistetaan pienet opetusryhmät ja oppimista tukevat, terveet opiskelutilat.
 • Taataan kaikille koululaisille ja opiskelijoille riittävät tukipalvelut.

Torjumme köyhyyttä ja panostamme hyvinvointiin

 • Jokaisella on oikeus hyvinvointiin lapsuudesta vanhuuteen. Poistetaan asunnottomuus rakentamalla riittävästi tukiasuntoja. Lisätään omaishoidon ja saattohoidon resursseja sekä matalan kynnyksen hoitopaikkoja etenkin mielenterveys- ja päihdepalveluihin.
 • Toivotetaan tervetulleeksi kotimaiset ja ulkomaiset muuttajat ja tuetaan heidän kotiutumistaan. Varmistetaan tulkkipalvelujen saatavuus.
 • Tuetaan elävää kaupunkikulttuuria. Monipuoliset ja saavutettavat liikunta- ja kulttuuritilat tekevät kaupungista viihtyisän kaikenikäisille.

Kestävä talous ja päätöksenteko turvaa tulevaisuuden

 •  Ennaltaehkäisevät palvelut vähentävät kustannuksia pitkällä aikavälillä.
 •  Painotetaan kaupungin hankinnoissa ekologisuutta, paikallisuutta ja yhteistä vastuuta budjetista.
 •  Lisätään päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, jotta kuntalaiset voivat osallistua päätöksentekoon myös vaalien välillä.

Turun Vihreiden kuntavaaliohjelma 2021 (pdf)

Lisätietoja:

kunnallisjärjestön puheenjohtaja Riina Lumme, p. 044 070 5780

toiminnanjohtaja Olli Välke, p. 050 328 6410