Turun vihreä valtuustoryhmä on julkistanut tavoitteensa vuoden 2020 talousarvioneuvotteluissa. Ryhmä pitää monia kustannuksia vähentäviä, palveluja tehostavia ja jopa palvelutasoa parantavia rakenteellisia uudistuksia sopeutusohjelmassa hyvinä. Vihreille tärkeimmät kynnyskysymykset löytyvät kuitenkin hyvinvointitoimialalta, sivistystoimialalta ja joukkoliikenteestä.

– Haasteemme eivät ole investoinnit, vaan kaupungin menojen liian nopea kasvu. Kasvuvauhtia on hidastettava, jotta voimme jatkossakin tarjota palveluita ja huolehtia kaupunkilaisten hyvinvoinnista. Menoja ei kuitenkaan ole järkevää leikata ennaltaehkäisystä, jolloin kustannukset siirtyvät moninkertaisina seuraaville vuosille, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Saara Ilvessalo.

Vihreiden mukaan esimerkiksi asiakasmaksujen kasvattaminen hyvinvointitoimialalla tarkoittaisi pienituloisille korkeampaa kynnystä hakeutua terveydenhoitoon ja siirtäisi siten kustannuksia moninkertaisina muun muassa erikoissairaanhoitoon.

Joukkoliikenteen kertalippujen hintojen korottaminen taas laskisi Föli-matkustamisen houkuttelevuutta entisestään tilanteessa, jossa käyttäjämäärät ovat laskeneet jo nyt erityisesti kertalippujen osalta toriremontin seurauksena. Vihreä ryhmä muistuttaa, että tämä on vastoin kaupungin tavoitteita kestävän liikenteen lisäämisestä ja hiilineutraalista kaupungista.

Erityisen tyytymätön vihreä ryhmä on sivistystoimialalle esitettyihin sopeuttamistoimiin. Opettajaresurssien käytön optimointi ei saa johtaa ryhmäkokojen kasvattamiseen, sillä se haittaisi erityisesti heikommin pärjäävien oppimista. Myös ammattiopetuksen yhtiöittäminen herättää ryhmässä huolta.

Korvaavia lisätuloja vihreät hakisi esimerkiksi pysäköintimaksu-uudistuksesta. Myös veronkorotuksista ryhmä on valmis keskustelemaan, mikäli muita vaihtoehtoja ei löydetä.

– Emme voi jatkuvasti leikata kaupunkilaisten palveluista ja lykätä investointeja sillä verukkeella, että veroprosenttiin ei voi koskea. Maltillisen korotuksen jälkeenkin Turun kunnallisvero on kilpailukykyinen naapurikuntiin ja Tampereeseen nähden. Kymmenien miljoonien sopeutuksessa on tarkasteltava sekä menoja, tuloja että veroja. Kun vaakakupissa ovat terveyskeskusmaksut ja ryhmäkoot, verojakin on tarkasteltava, huomauttaa kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jukka Vornanen.

Puolueet aloittivat yhteiset talousarvioneuvottelut kuluvalla viikolla. Kaupungin talousarvio on tarkoitus hyväksyä kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.11.

 

Vihreiden tavoitteet talousarvioneuvotteluissa

 • Hyvinvointitoimialan asiakasmaksuja ei koroteta
 • Perusopetuksen ryhmäkokoja ei kasvateta
 • Joukkoliikenteen kertalipun hintaa ei koroteta
 • Ammatillista koulutusta ei yhtiöitetä
 • Liikuntapaikat säilyvät maksuttomina alle 20-vuotiaille
 • Lukion kurssitarjontaa ei supisteta 
 • Eläinhoitolan toimintaa jatketaan nykyisellä mallilla
 • Positiivisen diskriminaation rahoitusta ei leikata, ellei valtio kompensoi samaa summaa
 • Taataan perheiden mahdollisuus valita kunnallinen päivähoito ja hillitään yksityisen kustannuksia
 • Palkataan rakennusvalvonnan lupakäsittelyyn lupaneuvoja
 • Palkataan pyöräilykoordinaattori
 • Palkataan kaavoitukseen vuorovaikutussuunnitelija
 • Ei siirretä varhaiskasvatuksen laitoshuoltajia Arkeaan
 • Lisätään ilmasto- ja liikennepolitiikan kunnianhimoa ja rakennetaan konkreettinen tiekartta vähäpäästöiseen liikenteeseen
 • Toriremontin aiheuttamia haittoja joukkoliikenteelle ei maksateta joukkoliikenteen määrärahoista
 • Vapautetaan kouluryhmät joukkoliikennemaksuista
 • Tehdään kokonaissuunnitelma sähköbusseihin siirtymisestä
 • Suunnitellaan Itäisen Pitkänkadun saneeraus ja tasoerotellut pyöräväylät
 • Selvitetään Pietarin toimipisteen hyödyt ja vaikuttavuus

Vihreiden vaihtoehdot lisätuloiksi

 • Pysäköintimaksut
 • Henkilökunnan maksullinen pysäköinti koko kaupungin alueella
 • Kunnallisveron maltillinen korotus
 • Kiinteistöveron, erityisesti rakentamattoman kiinteistön veron, maltillinen korotus

 

Kaupunginjohtaja Minna Arven 14.10. julkaistu talousarvioesitys ja ehdotus sopeuttamisohjelman toimenpiteistä