Turun kaupunginhallituksen ja –valtuuston käsittelyyn on tuotu neljä uutta toriparkkia koskevaa päätöstä. Toriparkin asemakaava hyväksyttiin 2012, maanvuokrasopimus 2016 ja rakennuslupa 2017. Vihreät ovat vastustaneet toriparkkia kaikissa edellä mainituissa päätöksistä. Muiden puolueiden muodostamilla enemmistöillä päätökset on kuitenkin tehty ja kuoppa on torilla. Toriparkkiin liittyy kuitenkin edelleen avoimia kysymyksiä. Osa näistä on yksityiskohtia, joiden osalta vaadimme lisätietoja jo asemakaavan käsittelyn yhteydessä.

1) TORIPARKKI OY:N VUOKRAOIKEUDEN SIIRTO

Tässä vaiheessa, kun työmaa on käynnissä, Toriparkki Oy ehdottaa, että osa maanalaisesta vuokraoikeudesta siirrettäisiin uudelle yhtiölle, Turun Metro Oy:lle. Turun Metro vuokraisi toria ympäröivien katujen alaisen tilan, jonne on tarkoitus rakentaa toriparkkiin kytkeytyviä maanalaisia liiketiloja. Vuokraoikeuden siirrolla ja yhtiöjärjestelyllä pysäköintilaitos ja liikehuoneistot erotettaisiin toisistaan.

TURUN VIHREÄT eivät kannata vuokraoikeuden siirtoa. Olemme alusta asti suhtautuneet epäillen toriparkin kannattavuuteen. Yhtiöjärjestelyllä taloudellisesti kannattavat liikehuoneistot erotettaisiin eri yhtiöön. Tämä herättää kysymyksiä jäljelle jäävän Toriparkki Oy:n elinkelpoisuudesta. Kaupunginhallituksen kokouksessa 4.11. asia palautettiin valmisteluun.

2) MAANALAISTEN TILOJEN VUOKRAUS TORIPARKKI OY:LTÄ

Vuonna 2016 hyväksytyssä maanvuokrasopimuksessa kaupunki sitoutui ottamaan maan alta joitain tiloja omaan käyttöönsä. Tällaisia tiloja ovat muun muassa torikauppiaiden sosiaalitilat ja torin jätesäiliöt.

Nyt Turun kaupungille esitetään, että kaupunki vuokraisi maan alta paljon muitakin tiloja, yhteensä 1600 neliömetriä.

TURUN VIHREÄT eivät kannata 1600 neliömetrin vuokraamista. Maanvuokrasopimuksen perusteella kaupungin on ehkä vuokrattava joitain tiloja Toriparkista, mutta mielestämme tiloja on vuokrattava minimin mukaan. Arvioimme, että tilatarve voitaisiin hyvin puolittaa. Kaupunginhallituksen kokouksessa 4.11.asia palautettiin valmisteluun uusia vuokraneuvotteluja varten.

3) TORIPAVILJONKIEN RAKENTAMINEN JA KESKINÄINEN KIINTEISTÖYHTIÖ NIIDEN RAKENTAMISEKSI

Jos ja kun toriparkkityömaa valmistuu, torin pinta on kunnostettava. Torille tarvitaan uudet kioskirakennukset, uudet bussipysäkit, uusi valaistus jne. Kaikki näiden hankintakustannukset ovat alusta asti olleet tulossa kaupungin maksettavaksi. Vuonna 2012 Turun vihreiden tavoite oli, että pinta kunnostetaan ilman toriparkkia.

Nyt päätettäväksi on tuotu uusien torirakennusten suunnitelmat. Ajatus on, että toripaviljonkeihin tulee kioski- ja ravintolatiloja, mutta myös toriparkin sisäänkäynnit. Koska toriparkilla on kaava ja rakennuslupa, jostain sieltä on pois päästävä. Uloskäyntien sijoittaminen toripaviljonkeihin on jokseenkin järkevää ja käytännöllistä.

Toripaviljongit ovat siis osin Turun kaupungin ja osin toriparkin käytössä. Järjestely on tarkoitus toteuttaa niin, että toriparkki omistaa paviljongeista 30 prosenttia ja kaupunki 70 prosenttia.

TURUN VIHREÄT pitävät tätä järjestelyä jonkinlaisena välttämättömänä pahana. Toripaviljongit tarvitaan ja niitä on vaikea toteuttaa muulla tavalla. Paviljonkien rakentaminen ja keskinäisen kiinteistöyhtiön perustaminen hyväksyttiin kaupunginhallituksessa äänin 10-4. Vihreät äänestivät puolesta.

4) TORIN PINNAN LÄMMITYS- JA SULANAPITOJÄRJESTELMÄ

Kävelykadun tapaan uudelle torille on suunniteltu katulämmitys. Kaupungille esitetään, että kaupunki ei maksa itse lämmitystä vaan ostaa lämmityksen Tori Energia Oy:ltä. Tori Energia Oy on Toriparkki Oy:n omistama yhtiö. Tori Energian suunnitelmana on rakentaa lämmitysjärjestelmä, jossa torin pinnalta kerätään kesäaikaan lämpöä torin alle savipatjaan. Talvella lämpö johdetaan takaisin torin pintaan. Mikäli torin pinnalta kerätty lämpö ei riitä, lämmön tarvetta täydennetään kaukolämpöjärjestelmän paluulämmöllä.

Järjestelmä on periaatteessa hieno ja ilmastoystävällinen. Valitettavasti sen hinnoittelu herättää kysymyksiä. Esityksen mukaan kaupunki nimittäin maksaisi lämmöstä aina kaukolämmön hinnan mukaan. Eli vaikka järjestelmä tuottaisi lämmön autonomisesti ilman kaukolämpöä, kaupunki maksaa kaukolämmöstä.

TURUN VIHREÄT eivät kannata esitetyn palvelusopimuksen hyväksymistä. Mikäli torin lämmitys hankitaan Tori Energialta, pitäisi sopimuksessa olla kaksi eri hintaa torin pinnasta kerätylle ja kaukolämpöverkosta otetulle lämmölle. Mikäli hinnoittelun logiikkaa ei suostuta muuttamaan, kaupungin on mielestämme harkittava keinoja, joilla lämmitys voidaan toteuttaa itse. Kaupunginhallituksen kokouksessa 4.11. asia palautettiin valmisteluun toivomiemme asioiden jatkoneuvottelua varten.

Jukka Vornanen
Turun kaupunginhallituksen 1.varapuheenjohtaja
vihreä kaupunginvaltuutettu