Perheet ovat voineet Turussa 2010-luvun alusta saakka saada lapselleen varhaiskasvatusta niin kunnallisessa, kuin palvelulsetelillä yksityisten järjestämässä päivähoidossa. Varhaiskasvatuksen monipuolinen palvelurakenne on tuonut perheille mahdollisuuksia valita vapaammin omalle perheelle sopivaa päivähoidon järjestämistä omalle lapselle sopivassa paikassa.

Olemme seuranneet huolestuneena yhtä Turussa palvelusetelin käyttöönottoon liittyvää piirrettä, mitä ei ole vielä korjattu: perheille koituvat ylimääräiset maksut ja näiden maksujen kasvaminen.

Pienten lasten vanhemmat voivat Turussa valita kunnallisen päivähoidon tai saada palvelusetelin, jossa kunta maksaa perheen valitsemalle yksityiselle toimijalle varhaiskasvatuksen järjestämisestä ennaltasäädetyn summan.

Palvelusetelijärjestelmään sitoutuneet yksityiset päiväkodit voivat periä perheiltä setelin päälle lisäksi erillisen kuukausimaksun. Tämä maksu vaihtelee Turun sisällä valitettavan paljon. Osassa päiväkodeista maksua ei peritä, mutta niissä joissa peritään, maksut ovat pienimmillään viisi euroa ja suurimmillaan jopa seitsemänkymmentä euroa.

Miksi kunnan kanssa palvelusetelistä sopineet yksityiset varhaiskasvatuksen tuottajat perivät perheeltä 70 euron kuukausimaksun per lapsi?

Yksityisen varhaiskasvatuksen määrä ja järjestämistavat vaihtelevat paljon Suomen suurimmissa kunnissa. Vertaamme usein Turussa palveluitamme kutoskaupunkeihin, eli muihin viiteen suurimpaan kaupunkiin. Kuutoskaupungeista palveusetelin maksukattoa ei ole otettu monessakaan käyttöön, sillä markkinoiden on ajateltu pitävän hinnat kurissa. Tämä ei selvästikään enää päde Turussa. Se ei ole pätenyt myöskään Vantaalla, jossa tuetaan monin tavoin yksityistä päivähoitoa, mutta jossa perheiden näkökulmasta on päätetty asettaa maksukatto.

Vaihteleva hinta asettaa perheet eriarvoiseen asemaan ja on taloudellisesti vakava paikka perheiden tukemisen näkökulmasta. Turun sopeuttamisohjelmassa pohditaan juuri yksityisen varhaiskasvatuksen lisäämistä. Monella perheellä ei nytkään ole aitoa valinnanvaraa, sillä lähipäiväkoteja ei joka paikassa Turkua ole välttämättä enempää kuin yksi. Jos lähipäiväkoti perii kolmelapsiselta perheellä 70 euron lisämaksun jokaisesta lapsesta, onko järjestelmämme enää perheitä varten?

Maksukatto toisi myös yrityksiä samalle viivalle. Tällä hetkellä voittoa tavoittelemattoman säätiöpohjaisen päiväkodin asiakasmaksu on 5 euroa ja suuren valtakunnallisen yrityksen maksu 70 euroa. Olisiko maksukatto reilumpi kaikille?

Turussa tulisi mielestämme asettaa maksukatto, sillä se olisi hyväksi niin perheiden taloudelle, perheiden tasapuoliselle palvelunsaatavuudelle kuin lisäisi myös palvelua tuottavien yrittäjien keskenään yhdenvertaista kohtelua.

 

Niina Ratilainen Kaupunginvaltuutettu (Vihr)

Mari-Elina Koivusalo Kaupunginvaltuutettu (SDP)