Turun vihreät esittävät kaupunginjohtajan tekemään vuoden 2018 talousarvioon muutoksia. Tuntuvia lisäyksiä halutaan koulutuksen rahoitukseen ja lasten maksuttomien liikuntavuorojen turvaamiseen. Lisäksi vihreät esittävät lukuisia uusia toimia kaupunkilaisten palveluiden ja arjen parantamiseksi. Kaupungin taloustilanne ei ole edelleenkään kovin hyvä ja kaupunginjohtajan talousarvioesityskin oli jo valmiiksi alijäämäinen. Vihreiden mukaan palveluita tulee kuitenkin lisärahoittaa, koska kaupungin asukasmäärän kasvaa. Ilman lisärahoitusta kouluryhmät ja päivähoitojonot kasvavat.

– Teemme arvovalinnan siitä, että koulutuksesta ei nipistetä. On tärkeää puuttua syrjäytymiseen ennaltaehkäisevästi ja siinä tehokkainta on laadukas varhaiskasvatus, jossa hoitajalla on lapsille aikaa. Haluamme panostaa myös ammatilliseen koulutukseen silloinkin, kun hallitus on valinnut toisin, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Niina Ratilainen.

Vihreät haluaa nostaa uuden valtuustokauden ensimmäiseen talousarvioon uusia toimia. Valtuustoryhmä esittää vuodelle 2018 maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun osallistumista sekä sosiaalisen luototuksen kokeilua pienituloisten ja maksuhäiriöisten ihmisten auttamiseksi. Lisäksi vihreät haluaa jatkaa lasten maksuttomia liikuntavuoroja kaupungissa, aloittaa maksuttoman ehkäisyn alle 25-vuotiaille nuorille ja laatia selvityksen vapaan kulttuurin kentän toiminnan tukemisesta.

Turun vihreiden pitkäaikaisen tavoitteen mukaisesti kaupungin investointisuunnitelmaan on varattu keskustan pyöräteiden kehittämiseen nyt miljoona euroa joka vuosi. Määrärahan lisäksi pyöräilyolosuhteiden kehittäminen vaatii kuitenkin entistä parempaa pyöräteiden ja pyöräilyolosuhteiden suunnittelua. VIhreät esittävät, että pyöräilyn edistämiseksi kaupunkiin perustetaan uusi pyöräilykoordinaattorin toimi.

– Pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittäminen tekee kaupungista viihtyisämmän ja on myös sekä ilmasto- että tasa-arvokysymys. Pyöräilytavoitteidemme lisäksi esitämme supersuositun Fölin vesibussiliikenteen vakinaistamista, reitin pidentämistä sekä pysäkkien kehittämistä esteettömiksi, kertoo kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jukka Vornanen.

Puolueet aloittavat yhteiset talousarvioneuvottelut kuluvalla viikolla. Kaupungin talousarvio on tarkoitus hyväksyä valtuuston kokouksessa 13.11.