Turun vihreä valtuustoryhmä haluaa uudistaa rakentamista kaupungissa. Viherrakentamista voimakkaasti edistämällä saadaan kaupungin rakentaminen nykyaikaiseksi, viihtyisäksi ja ekologiseksi. Valtuustoryhmän mukaan Turussa tarvitaan uutta, kaavoituksesta tulevaa ohjausta viherkattorakentamisen lisäämiseksi.

Vihreät haluavat, että Turussa laaditaan linjaus viherkattojen ja viherrakenteiden edistämiseksi. Seuraavaksi viherkattorakentamista käsitellään 29. tammikuuta, kun valtuuston esityslistalla on Turku Energian tontin asemakaava.

  • Turku on ollut viherkattorakentamisen suhteen aika pidättyväinen kaupunki, vaikka viherkattojen on osoitettu olevan yhteiskunnalle hyödyllinen investointi. Haluamme vauhdittaa kehitystä ja siksi kaupungin on oltava aloitteellinen tarjoamalla rakennuttajille tukea ja ohjeita. Lisäksi viherkattorakentamiseen pitää ohjata jo kaavoitus- ja rakennussuunnitteluvaiheessa, kertoo kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja Saara Ilvessalo.

Viherkatoilla on monia vaikutuksia kaupunkiympäristöön. Näitä ovat esimerkiksi hulevesien parempi hallinta sateiden aikana, kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisääntyminen, rakennusten energiatehokkuuden parantuminen ja ilmanlaadun paraneminen. Viherkatot myös lisäävät viihtyisyyttä kaupungissa.

  • Viherkattojen täplittämä kaupunkimaisema on viihtyisä ja Turun asukasmäärän kasvaessa täydennysrakentamisessa on käytettävä uusia keinoja kaupungin vihreyden säilyttämiseksi ja lisäämiseksi. Elävät pinnat tuovat myös lisää elinympäristöä kasveille, hyönteisille ja linnuille. Viherkattoja pitäisi rakentaa erityisesti uusien päiväkotien ja koulujen katoille, jotta monipuolistuvaa pihan elämää voidaan hyödyntää osana opetusta, sanoo vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Niina Ratilainen.

Vihreiden mukaan viherkattorakentamiseen pitää liittää arvio ilmastonmuutoksen vaikutuksista Turussa. Voimakkaiden sateiden, kaupunkitulvien ja kaupunkeihin liittyvien lämpösaarekeilmiöiden vaikutuksia voidaan vähentää kaupungeissa sopeutumista lisäävällä rakentamisella, kuten viherkatoilla.

  • Viherkatot ovat kaupungeissa monella tavalla hyödyllisiä, minkä vuoksi niiden rakentamista kannattaa Turussa lisätä. Tähän ei kuitenkaan riitä, että viherkatoista puhutaan hyvää, vaan rakentamiseen tulee ohjata selkeästi kaavoituksessa, Ilvessalo ja Ratilainen summaavat.

Vihreä valtuustoryhmä haluaa Turun ottavan mallia esimerkiksi Jätkäsaareen rakennettavista ara-tuetuista rakennuksista, joiden katoille tulee puita ja pensaita (ks. linkki).

 

Lisätietoja:

Niina Ratilainen
valtuustoryhmän puheenjohtaja
050 378 7791

Saara Ilvessalo
kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja
040 1614541