Turku on kiirehtinyt terveysasemapalvelujen kuntoon saamista jo viime syksystä saakka. Turun vihreä valtuustoryhmä painottaa että nyt tarvitaan vielä uusia toimia erityisesti puhelinpalvelujen kuntoon saamiseksi.

Turun perusterveydenhuollon palvelut olleet jo jonkin aikaa tilanteessa jossa palvelu ei vastaa kysyntään. Syynä tähän on perusterveydenhuollon jääminen erikoissairaanhoidon kasvun jalkoihin. Koronan aiheuttama lisäkuorma oli liikaa.

Vihreiden apulaispormestari Elina Rantasen puheenjohtama sosiaali- ja terveyslautakunta päätti viime syyskuussa toimenpidepaketista palveluiden kuntoon saamiseksi. Lautakunta on seurannut tilannetta säännöllisesti. Toimenpiteet ovat auttaneet – hoitoon pääsee nyt nopeammin, virkoja on saatu täytettyä ja ostopalveluilla on saatu lisäresurssia jonojen purkamiseen. Puhelinruuhkaa on purettu viikonlopputyönä, kiireelliset puhelut hoidetaan päivässä.

Terveysasemapalvelut eivät kuitenkaan ole vielä kunnossa. Hoitoviive on edelleen liian pitkä ja osaan puheluista vastataan viiveellä tai ne poistetaan jonosta kokonaan. Tämä aiheuttaa kuormitusta päivystyksessä ja pitkittynyttä hoitovelkaa.

Vihreiden ryhmä muistuttaa että nyt tarvitaan vauhtia toimenpiteisiin, jotta loputkin ongelmat saadaan taklattua.

Vihreiden ryhmä muistuttaa että nyt tarvitaan vauhtia toimenpiteisiin, jotta loputkin ongelmat saadaan taklattua. Lautakunta on edellyttänyt päivitetyn toimenpidelistan tuomista seuraavan lautakunnan kokoukseen ja sen toteutumisen arviointia suhteessa Avin asettamaan aikatauluun. Erityisesti vihreiden ryhmä haluaa kiinnittää huomiota puhelinpalvelun toimivuuteen. Vaikka hoitoviive lyhenee, heillä, jotka eivät saa yhteyttä palveluun, se jää kokonaan saamatta. Jokaisen turkulaisen on saatava ajoissa yhteys terveyspalveluihin ja päästävä hoitoon.