Turun vihreä valtuustoryhmä muistuttaa kaikille ihmisille saavutettavan kaupungin tavoitteesta. Vihreiden mukaan esteetön kaupunki on hyvä kaikille kaupunkilaisille ja että kaikessa valmistelussa ja päätöksenteossa tulee tehdä Turusta esteettömämpää.

Vihreät tahtovat että Turussa palveluiden kehittämisessä otetaan huomioon kaikki käyttäjäryhmät paremmin. Esteettömyys tulee heti alkuvaiheessa nähdä laajana kokonaisuutena jossa ei ole kyse vain liikkumisen esteettömyydestä, vaan huomioidaan myös näkemiseen, kuulemiseen, kommunikaatioon ja sähköiseen viestintään liittyvät asiat.

– Turun pitää olla esteettömämpi, jotta kaupunkilaiset ovat samalla viivalla. Edellinen esteettömyysohjelmamme on hyväksytty vuonna 2006, minkä vuoksi asia on jäänyt monin paikoin retuperälle. Hyvä esimerkki tästä on alle vuosi sitten tehty kaupungin uusi verkkosivusto, jonka esteettömyyteen liittyviä ongelmia korjataan jo nyt, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Niina Ratilainen.

Esteettömyyttä katsotaan kaupungin näkökulmasta usein liikkumisen näkökulmasta. Tällöin terveyskeskuksiin tuodaan sähköovet, bussien lattiat on matalalla ja rakennuksissa on pyörätuoliliuskat. Vihreät muistuttavat että fyysisen esteettömyyden lisäksi työtä on erityisesti muiden näkökulmien huomioimisessa. Näitä ovat esimerkiksi heikosti näkevien tai kuulevien huomioiminen. Esimerkkinä esteettömyyttä laajasti huomioivasta paikasta on esitetty valtuustoryhmän aloitteessa esteettömän leikkipuiston rakentamiseksi Tampereen tapaan.

– Emme ota riittävästi huomioon erilaisia toimintarajoitteita. Meillä ei ole yhtään esteetöntä leikkipuistoa ja opastauluja on kaupungissa vähän. Monien muiden kaupunkien tapaan Turku ei myöskään erota pyöräily- ja kävelyteitä toisistaan erivärisillä materiaaleilla, lisää kaupunginvaltuutettu Tuija Ollikkala.

Suomi on juuri ratifioinut pitkän odotuksen jälkeen YK:n vammaispoliittisen sopimuksen ja sopimus tulee voimaan kesäkuussa. Sopimuksessa taataan vammaisille täydet ihmisoikeudet, estetään syrjintä sekä edistetään esteettömyyttä. Tämä sitoo kuntia entistä enemmän. Jo syrjintäkiellon toteutuminen edellyttää ympäristön esteettömyyttä. Vihreät vaativat että esteettömyyssuunnittelulle asetetaan nyt kaupungin kaikilla toimialoilla uusia tavoitteita.

– Edellytämme, että kaupungin rakennushankkeissa, kuten uusien koulujen suunnittelussa ja nykyisten peruskorjauksissa pitää olla esteettömyysasiantuntija mukana työssä alusta alkaen. Esteettömyyden tulee olla rakennuslupien kriteerinä ja kaupungin tulee lähettää suunnitelmansa vammaisneuvoston lausuttavaksi, jatkaa Ratilainen.

– Esteettömän ympäristön rakentaminen on aina edullisempaa kuin esteellisen muuttaminen jälkikäteen esteettömäksi. Kaikille sopiva suunnittelu tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset voivat käyttää paikkoja ja palveluita mahdollisimman laajasti ilman erikoisjärjestelyjä, päättää Ollikkala.

Lisätietoja:
Niina Ratilainen, valtuustoryhmän puheenjohtaja, 050 378 7791
Tuija Ollikkala, kaupunginvaltuutettu, 040 500 5453