Turun vihreä valtuustoryhmä ei kannata sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 10.5. esitettäviä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotuksia. Maksukorotusesitys perustuu hallituksen esitykseen korottaa maksuja huomattavasti. Valtuustoryhmän mukaan maksuja ei voida enää korottaa.

– Sanoudumme irti maan hallituksen linjauksista korottaa huomattavasti sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja, emmekä korotusesityksiä Turussakaan voi hyväksyä, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Niina Ratilainen.

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksista on vähennetty vuodelle 2016 yhteensä 150 miljoonaa euroa. Turun osuus siitä on noin 4,5 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunta joutui tästä syystä nostamaan asiakasmaksuja sosiaali- ja terveydenhuollossa 14%lla, mutta hallituksen esittämän 30%n sijaan.

– Terveyskeskusmaksu nousisi tällä esityksellä 2,20 euroa, mikä voi tuntua pieneltä summalta. Tällä korotuksella maksu olisi jo jatkossa 20,90 euroa, mikä on monelle pienituloiselle tai isolle perheelle suuri lovi arkimenoissa, kertoo sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Heikki Hölttä.

Vihreiden mukaan maksukorotukset yhdessä vuoden alussa voimaantulleen lääkkeiden Kela-korvauksen kasvaneen omavastuun kanssa olisi kestämätön.

– Emme voi katsoa vain sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen loppusummaa kaupungissa. Meidän täytyy huolehtia siitä, että pienituloisillakin kaupunkilaisilla on varaa saada hoitoa jatkossakin, Ratilainen ja Hölttä päättävät.