Turun vihreä valtuustoryhmä esittää toimenpiteitä, joilla parantaa Turun liikenteen turvallisuutta. Valtuustoryhmän listaan kuuluvat mm. ajonopeuksien laskeminen, läpiajon rajoittaminen keskustassa ja liikennevaloetuudet.

Liikenneturvallisuus on viime vuosina ollut Turussa suurten kaupunkien heikointa. Turussa erityisesti jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksien määrät asukaslukuun suhteutettuna ylittävät Suomen suurten kaupunkien keskiarvot.

–Ajonopeuksilla on valtava merkitys liikenneturvallisuudelle, ja niiden alentaminen on tehokas sekä edullinen keino lisätä kaikkien turvallisuutta. Nopeuksien maltillinen lasku ei juurikaan lisää ajoaikoja mutta vähentää huomattavasti henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Ajonopeuksia pitää laskea erityisesti koulujen ympäristössä, sanoo kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja ja vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Saara Ilvessalo.

Esimerkiksi Helsingin henkilövahinko-onnettomuuksista vuonna 2016 kaksi kolmasosaa sattui tilanteissa, joissa ylinopeutta ei ajettu, mutta tilannenopeus oli silti niin suuri, ettei kuljettaja ehtinyt tehdä tarvittavaa jarrutusta. Ajonopeuksien alentamisen lisäksi vihreät haluavat rauhoittaa alueita läpiajolta ja erotella fyysisesti eri nopeuksia kulkevat liikennemuodot omille väylilleen.

–Keskustan pitää olla turvallinen ja terveellinen paikka kaikille lapsiperheistä eläkeläisiin. Esimerkiksi Gentissä elävöitettiin keskustaa yksityisautojen läpiajoa rajoittamalla, jolloin katutilaa vapautuu kävelylle, pyöräilylle, joukkoliikenteelle ja pakolliselle autoilulle. Kööpenhaminassa taas rakennetaan pyöräväyliä, jotka on fyysisesti erotettu sekä jalkakäytävästä että ajoradasta, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Niina Ratilainen.

Turun vihreän valtuustoryhmän tavoitteena on tehdä kaupungin liikenteestä Suomen turvallisin.

Turun vihreän valtuustoryhmän askeleet turvallisempaan liikenteeseen

  • Rajoitetaan keskusta-alueen nopeudet 30 kilometriin tunnissa
  • Rauhoitetaan asuinalueet ja keskusta läpiajolta
  • Suojataan jalankulkijoita joukkoliikenteen ja tarvittaessa muun ajoneuvoliikenteen liikennevaloetuuksilla auton kääntyessä
  • Erotetaan eri nopeuksien liikennemuodot toisistaan, rakennetaan kullekin sopivat väylät ja parannetaan risteysalueita
  • Suunnitellaan koulujen ympäristöistä turvallisia ohjaamalla saattoliikenne turvalliseen paikkaan parin korttelin päähän ahtaista koulupihoista
  • Keskitetään autoliikenne ja sen haitat pääväylille pois asuinkaduilta ja rakennetaan pääväylille kunnollinen turvainfra
  • Huolehditaan väylien kunnossapidosta
  • Lisätään kameravalvontaa, fyysisiä hidasteita ja näyttötauluja kaupunkialueella