Turun vihreä valtuustoryhmä ei hyväksy toriparkin suunnittelun etenemistä rakennusvaiheeseen ennen kuin hankkeen rahoitusvakuudet tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ja kaupungin ja toriparkkia rakentavan T-Park Oy:n välisestä kustannusjaosta on sovittu. Tämän lisäksi vihreä valtuustoryhmä vaatii tarkempaa sopimusta kaupungin ja yhtiön välisistä kustannusvastuista.

Kaupunginvaltuuston 30.5.2016 tekemän päätöksen mukaisesti Kauppatorin maanalaisten tilojen vuokrasopimukseen on kirjattu, että hankkeen rakennustyöt voidaan aloittaa vasta, kun kaupunki on hyväksynyt hankkeen rahoitus-, vakuus- ja vakuutusselvityksen. Valtuusto myös päätti, että nämä selvitykset on tuotava hyväksyttäväksi kaupunginhallitukseen, avoimeen ja poliittiseen käsittelyyn.

– On tehty selkeä sopimus siitä, että toriparkin rahoitus pitää tuoda kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ennen kuin rakentaminen voi alkaa. Rakennuslupa hyväksyttiin jo viime vuonna ja tammikuussa tiedotettiin rakentamisen valmistelevien töiden alkavan maaliskuussa. On jo melkein huhtikuu ja suunnitelmia viedään eteenpäin. On korkea aika saada rahoitusselvitykset käsiteltäväksi, vaatii valtuustoryhmän puheenjohtaja Niina Ratilainen.

Maanantaina 26.3. kokoontuvalle kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi Kauppatorin valaistuksen, vesielementin ja toripaviljonkien jatkovalmistelun linjaukset. Tiistaina 27.3. kokoontuva kaupunkiympäristölautakunta taas käsittelee Kauppatorin ympäristön väliaikaisia joukkoliikenteen järjestelyjä. Vihreiden mukaan rahoitus-, vakuus- ja vakuutusselvitys olisi pitänyt tuoda käsittelyyn ennenkuin edellämainittujen suunnitelmien toteutuksesta päätetään.

Vihreä valtuustoryhmä on huolissaan siitä, että useita yksityiskohtia kustannusten jaosta kaupungin ja T-Park Oy:n välillä on edelleen aivan auki.

– Muun muassa rakentamisen aikaisisista joukkoliikenteen väliaikaisjärjestelyistä aiheutuvia merkittäviä kustannuksia ei ole  jaettu kaupungin ja T-Park Oy:n kesken. Ennen rakentamista pitäisi olla reilu ja yksityiskohtainen sopimus siitä, ettei kaupunki ota kontolleen kustannuksia, jotka aiheutuvat toriparkin rakentamisesta, huomauttaa kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jukka Vornanen.

Lisätiedot:
Niina Ratilainen
valtuustoryhmän puheenjohtaja
Vihreät
050 378 7791

Turun kaupunginvaltuustossa 30.5.2016 hyväksytty maanvuokrasopimus:
http://ah.turku.fi/kv/2016/0530006x/Images/1461911.pdf

valokuva Turun kaupunki / Seilo Ristimäki