Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi viime vuoden alussa Valtion ravitsemusneuvottelukunnan VRN:n uuden kouluruokasuosituksen. Kouluruokasuosituksen mukaan kouluissa tulisi olla päivittäin tarjolla kaksi lounasvaihtoehtoa, joista toinen on kasvisruoka. Turun kouluista päivittäistä vapaavalintaista kasvisruokaa ei kuitenkaan ole nykyisin tarjolla alakouluissa.

Esitän, että alakoulujen linjastoille tuodaan yläkoulujen tapaan jokapäiväinen kasvisruokavaihtoehto. Turun kaupungin ruokapalvelu on vuodesta 2010 alkaen tarjonnut kasvisruokavaihtoehdon kaikille yläkoululaisille ja lukiolaisille. Alakouluissa kasvisruoka on edelleen erikseen tilattava erityisruokavalio.

Vapaasti valittava kasvisruokavaihtoehto totuttaa ruokailijoita kasvispainotteiseen syömiseen, mikä tukee sekä terveyttä edistävää että ympäristövastuullista syömistä. Olisi tärkeää voida aloittaa totuttelu jo alakouluikäisenä.

Kun kasvisruoka suunnitellaan tukemaan perusruokalistaa, voidaan sen avulla vähentää myös valmistettavien erityisruokavalioiden määrää. Oppilaiden ruokavalintoja voidaan ohjata siten, että ruokien tarjolle asettelu tukee terveellisten ja ympäristövastuullisten valintojen tekemistä. Linjaston uudelleen organisointi on helppo toteuttaa erityisesti silloin, kun remontoidaan vanhaa tilaa, uusitaan kalustoa tai suunnitellaan ja rakennetaan uutta ruokailutilaa.

Laura Rantanen
kaupunginvaltuutettu
laura.s.rantanen@turku.fi