Pitkään odotettu raitiotien yleissuunnitelma linjalle Satama-Kauppatori-Varissuo on valmistunut!

Vihreät ovat ainoana ryhmänä olleet jo pitkään raitiotien toteuttamisen kannalla. Nyt tehdyt arviot vahvistavat, että raitiotie vastaa runkobussia paremmin aiemmin asetettuihin tavoitteisiiin kaupungin kilpailukyvyn, kasvun ja vetovoiman, kestävän kaupunkirakenteen, sujuvan liikennejärjestelmän, houkuttelevan joukkoliikenteen, kaupungin asukkaiden viihtyvyyden ja hyvinvoinnin osalta.

Vihreät muistuttavat, että vaikka raitiotie on tarpeellinen joukkoliikenneratkaisu, on se lisäksi Turun elinvoiman kannalta välttämätön kaupunkikehityshanke. Raitiotie tuo ennakoitavuutta ja vahvistaa luottamusta Turun alueen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Turun ei tule jäädä kehityksessä muiden kaupunkien taakse, vaan Turun seudun keskeinen asema osana maan kasvukolmiota tulee vakiinnuttaa. Nyt esitetyn linjan rakentaminen avaa samalla keskustelun uusien, myös seudullisten linjojen rakentamisesta.

Raitiotien rakentamisen hyötyjä tulee arvioida suhteessa muissa kaupungeissa toteutuneisiin vaikutuksiin. Esimerkiksi Tampereella kaupunkikehitys raitiotien varrella on ollut nopeampaa kuin rakentamispäätöstä tehtäessä osattiin arvioida.
Myös lausunnoilla olevan yleissuunnitelman arviot raitiotien tuomasta lisäkasvusta ovat varsin maltillisia. Muista kaupungeista saatujen tulosten perusteella on syytä odottaa, että raitiotien rakentamisen myötä Turkuun tuleva lisäkasvu olisi yleissuunnitelmassa esitettyä kasvua voimakkaampaa, esimerkiksi 10 000 – 15 000 asukasta.

Tutustu materiaaleihin kaupungin verkkosivuilla ja vastaa kyselyyn kerro kantasi -sivulla 25.6. mennessä: https://kerrokantasi.turku.fi/raitiotie-2?headless=false