Turun uusi vihreä valtuustoryhmä on päättänyt tavoitteensa pormestariohjelmaan. Vihreät lähtee neuvotteluihin edistämään konkrettisia ilmastotekoja, ennaltaehkäiseviä hyvinvointipalveluja ja vahvempaa turkulaisten osallisuutta.

–Vihreä valtuustoryhmä esittää pormestariohjelmaan konkreettisia toimenpiteitä ja vuosittaisia velvoitteita kaupungin ilmastotavoitteen saavuttamiseksi. Turun on määrä olla ilmastoneutraali vuonna 2029, mutta erityisesti liikenteen päästökehitys on ollut huonoa. Siksi vihreät esittää päästöbudjettia ja kävely-, pyörä- sekä joukkoliikenneinvestointeja. Haluamme myös jatkaa raitiotien valmistelua, kertoo ryhmäpuheenjohtaja Saara Ilvessalo.

Vihreiden tavoitteissa korostuvat myös opetus ja ennaltaehkäisevät palvelut. Ryhmä haluaa, että opetuksesta ei leikata ja palvelutaso, ryhmäkoot sekä tukipalvelut turvataan. Ryhmä esittää panostuksia myös kulttuuriin ja koronan hyvinvointivaikutusten korjaamiseen. Talouden suunnittelu on toteutettava kuntalain vaatimusten mukaisesti tasapainoon valtuustokauden aikana, mutta toiminnan on ohjattava taloutta, ei toisin päin.

–Turun pitää varmistaa oikea-aikaiset ja laadukkaat hyvinvointipalvelut. Haluamme purkaa mielenterveyspalveluiden jonot ja toteuttaa terapiatakuun Turussa. Ennaltaehkäisy on sekä inhimillisesti että taloudellisesti järkevää ja siksi siihen pitää panostaa, sanoo uuden valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Matti Vähä-Heikkilä.

Vihreiden tavoitteissa korostuu myös turkulaisten osallisuus. Ryhmä esittää, että kansalaispaneelit, asukasbudjetointi ja muut osallisuuden keinot resursoidaan ja vakiinnutetaan osaksi läpinäkyvää päätöksentekojärjestelmää.

–Edellytämme, että kaikki ryhmät pormestarisopimuksessa sitoutuvat rasisminvastaiseen ja feminismiä edistävään politiikkaan.Toivomme hyvähenkisiä neuvotteluja ja laajaa pormestarisopimusta, johon sitoutuvat ryhmät lähtevät kehittämään kestävästi kasvavaa, kansainvälistä ja yhdenvertaista ilmastokaupunki Turkua, tiivistää toinen varapuheenjohtaja Sofia Engblom.

Lisätietoa: