Turun kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 24.9. yksimielisesti viranhaltijoiden esityksen mukaan, että meriläjityksen vaihtoehdot selvitetään, ja niihin siirrytään viimeistään vuoteen 2024 mennessä.

Lisäksi konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus käynnistää neudottelut muiden lähialueella ruoppauksia toteuttavien tahojen kanssa yhteisten läjitysratkaisujen toteuttamiseksi.

–Tehty päätös vahvistaa osaltaan Turun Sataman päätöksen siitä, että meriläjitys voidaan lopettaa nykyisen meriläjitysluvan umpeutuessa kesällä 2019. Kesän 2019 jälkeen Turun Sataman seuraava kunnostusruoppaus on aikataulutettu vuoteen 2024 ja konsernijaoston päätöksen mukaan ruoppausmassat on läjitettävä tuolloin muualle kuin Airiston pinnan alle, kertoo konsernijaoston puheenjohtaja Jukka Vornanen.

–Satamayhtiö on päättänyt, ettei se hae uutta lupaa kesällä 2019 umpeutuvan meriläjitysluvan jatkoksi. On erinomaista, että koko kaupunki työskentelee nyt sen eteen, että meriläjitykset voidaan lopettaa. Meriläjityksiä on vastustettu erityisesti alueen kalastajien, Airiston rantojen asukkaiden ja ympäristönsuojelijoiden toimesta. Satamayhtiön ja kaupungin tekemien päätösten myötä heidän pitkäaikainen tavoitteensa toteutuu, Vornanen jatkaa.

Meriläjityksen sijaan ruoppausmassoja pyritään jatkossa hyödyntämään Turun seudun rantavyöhykkeen maanrakennuskohteisiin. Ensimmäisenä kohteena aloitettanee maanläjitys HIrvensalon pohjoisrannalle, jonne päätettiin uusi kerrostaloalue Hirvensalon osayleiskaavan hyväksymisen yhteydessä.