Turku-konserniin kuului vuoden 2017 alussa 57 tytäryhtiötä. Kunnan tytäryhteisöllä tarkoitetaan niitä yhteisöjä, joissa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräämisvalta. [1]

Turun kaupungilla on myös lukuisia ns. osakkuusyhtiöitä (omistusosuus 20 – 50 %). Osakkuusyhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jolla kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on merkittävä omistusosuus ja huomattava vaikutusvalta.

Yhtiöiden tilinpäätöksiä ei kuitenkaan löydy kaupungin verkkosivuilta kootusti mistään, vaikka avoimuuden nimissä näin hyvä olisi olla. Kaupunkilaisten tulisi halutessaan nähdä helposti, millaisella taloudellisella pohjalla meidän yhteiset yritykset on.

Tilinpäätökset ovat julkisia dokumentteja ja on saatavissa kaupparekisteristä – maksua vastaan tosin. Tilinpäätökset on kerättynä Turun extranettiin, jonne ei pääsyä ole edes luottamushenkilöillä, eli päätöksentekijöillä saatika kaikilla kuntalaisilla.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Turun kaupungin yhtiöiden tilinpäätökset tulee julkaista kaupungin verkkosivuilla.

Turussa 16.4.2018

Matti Vähä-Heikkilä