Turussa psykiatrisen avohoidon resurssit ovat kuuden suurimman suomalaiskaupungin vertailussa euroilla mitaten pienimmät asukaslukuun suhteutettuna. Psykiatrisen avohoidon käyntejä on Turussa vertailukaupungeista eniten: kaksi kertaa enemmän kuin Espoossa, Vantaalla ja Tampereella (lähde: TS 4.6.2017). Viime vuonna avohuollon käyntejä oli reilu 115 000 (lähde: Turun kaupungin tilastollinen vuosikirja).

Erilaiset mielenterveysongelmat aiheuttavat Suomen tasolla vuosittain noin viiden miljardin euron laskun. Ne ovat joka neljännen sairauslomapäivän ja joka kolmannen eläkepäätöksen syynä. Tutkimusten valossa matalan kynnyksen ennaltaehkäisevä hoito on tehokasta, ja sillä voidaan ennalta ehkäistä vakavien ongelmien syntymistä (lähde Turun kaupungin mielenterveyspalvelut).

Turussa mielenterveysongelmista kärsivän potilaan täytyy ensin odottaa ajan saamista terveyskeskukseen tai kääntyä TYKS:in päivystyksen puoleen. Usein apua on tarjolla vasta, kun ongelmat ovat jo erityisen vakavia.

Aikuispotilas voi joutua odottamaan psykiatrille pääsyä yli kolme kuukautta (TS 4.6.2017). Lisäksi päivystyksen tarkoitus on hoitaa vain akuutteja mielenterveyden ongelmia ja kynnys olla yhteydessä päivystykseen mielenterveysasiassa on korkea. Lisäksi apua antaa mielenterveysasioissa matalalla kynnyksellä muutamat kolmannen sektorin toimijat kuten kriisikeskus. Nämä palvelut kärsivät kuitenkin resurssipulasta, ja kasvokkain tapahtuvan avun saaminen kriisikeskuksesta voi jopa yli kuukauden päähän yhteydenotosta (lähde: Kriisikeskus).

Osa muista suurista suomalaiskaupungeista järjestää matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja Walk in-periaatteella. Helsingin psykiatria- ja päihdekeskuksissa päihdepoliklinikan vastaanotto on auki ilman ajanvarausta arkisin klo 9-10.30. Vastaanotossa asiakas saa ohjausta ja neuvontaa, ja hoidon tarpeessa oleva potilas pääsee heti oikeaan paikkaan ja avun piiriin.

Turun kaupungin Strategiset ohjelmat -dokumentissa kohdassa 2.1.3 mainitaan “Mielenterveysongelmien hoitoon tarjotaan riittävät matalan kynnyksen palvelut”, jota tämän aloitteen mukainen kokeilu tekee konkreettisemmaksi.

Kynnyksetön hoitoonpääsy kannustaa avun hakemista riittävän aikaisessa vaiheessa. Tämä hillitsee myös mielenterveysongelmien aiheuttamia kustannuksia mm. vähentäen sairauspoissaoloja, sairauseläkkeelle jäävien ja vaativampaa hoitoa vaativien turkulaisten määrää.

Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että Turku kokeilee kynnyksettömien mielenterveyspalveluisen järjestämistä walk in -tyyppisenä ratkaisuna vuodesta 2019 alkaen.

Turussa 16.4.2018

Laura Rantanen
vihreä kaupunginvaltuutettu

Matti Vähä-Heikkilä
vihreä kaupunginvaltuutettu