Turun kaupungin nettisivuilta löytyvistä pöytäkirjoista poistuvat nykyään mm. oheismateriaalit, rakennuslupa-asiat ja poikkeamispäätösasiat huomattavan nopeasti päätöksenteon jälkeen. Esimerkiksi rakennuslautakunnan kaikki päätökset aiemmilta vuosilta ovat poistuneet nettisivuilta, ja monet päätöspykälät poistetaan heti valitusajan umpeuduttua.

Päätösten ja oheismateriaalien poistuminen vaikeuttaa kohtuuttomasti päätöksenteon pitkäjänteisyyttä ja seurantaa, kun kuntalaiset tai toimittajat eivät pysty avoimesti jälkikäteen pääsemään käsiksi asioihin. Tiettyjen päätösten poistumista on perusteltu henkilötietojen suojaamisella. Tietosuoja tulisi kuitenkin toteuttaa poistamalla netistä vain ko. henkilötiedot, ei koko päätöstä. Nykyinen menettely heikentää avoimuutta ja vaikeuttaa päätöksentekoa.

Esitämme, että kaupunki muuttaa käytäntöjään ja tarvittaessa järjestelmiään siten, että netistä poistetaan ainoastaan pakolliset tiedot, kuten henkilötiedot, kokonaisten päätöspykälien sijaan. Myös oheismateriaalit säilytetään netissä avoimuuden ja päätöksenteon pitkäjänteisyyden takaamiseksi.

Turussa 27.8.2018

Saara Ilvessalo