Turun vihreät toimivat näissä vaaleissa monikielisesti. Kotisivuille  on koottu tiiviitä tietopaketteja yli kymmenellä Turussa puhutulla kielellä. Kielten määrä noussee lopulta noin kahteenkymmeneen. Lisäksi koko laaja vaaliohjelma on käännetty sekä ruotsiksi että englanniksi. Ehdokkaiden joukossa on osaamista yli kymmenellä kielellä.

Kunnallisjärjestön varapuheenjohtaja Jakke Mäkelä on vastannut Turun vihreiden ehdokashankinnasta. Hän pitää monikielistä toimintaa perusvaatimuksena tämän päivän Turussa.

– Joka kymmenes turkulainen puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Vaikka suomen kielen oppiminen onkin välttämätöntä kotoutumisen kannalta, jokaisella on samaan aikaan perustavanlaatuinen oikeus vaalia omaa äidinkieltään ja kulttuuriaan. Maahanmuuttajien äänestysprosentit ovat olleet erittäin matalia, ja monikielinen kampanjointi on yksi tapa nostaa prosenttia, toteaa Jakke Mäkelä.

Tuore ehdokas, kamerunilaissyntyinen Theresia Bilola kampanjoi kolmella kielellä: suomeksi, englanniksi ja ranskaksi.

– Käytän kaikkia näitä kieliä, koska vihreille inkluusio ja kuuluminen ovat tärkeitä arvoja.  Kieli, ja aivan erityisesti äidinkieli, muodostaa tunteita ja ajatuksia. Me Vihreissä haluamme tavoittaa asukkaat niillä kielillä, jotka sytyttävät heidän vahvimmat tunteensa, eli heidän äidinkielillään. Haluamme rakentaa yhteenkuuluvuuden tunteen kaikille, myös niille, jotka eivät vielä ymmärrä suomea tai ruotsia. Viestimme jokaiselle on: näemme sinut ja kuulemme sinut, ja äänelläsi on merkitystä, sanoo Theresia Bilola.

Lisätietoa:

kunnallisjärjestön varapuheenjohtaja Jakke Mäkelä, p.  050 366 3418

toiminnanjohtaja Olli Välke, p. 050 328 6410

Verkkosivu: https://www.turunvihreat.fi/international/

– – –

The Greens in Turku will run a multilingual campaign in the 2021 municipal elections. Information packages have been translated into a dozen languages that are spoken in the Turku region, with a final target of about twenty. They are available on the web page. The full election manifesto has been translated into English and Swedish. The candidate list contains candidates who are proficient in at least ten different languages.

Candidate selection has been the responsibility of Jakke Mäkelä, the vice chairman of the Greens in Turku. He considers a multilingual campaign a basic requirement in today’s Turku.

– One in ten people in Turku has a mother tongue that is not Finnish or Swedish. It will be necessary for our immigrants to learn Finnish in the long run, but at the same time everyone has a fundamental right to celebrate one’s own language and culture. Election rates have been very low among immigrants, and a multilingual campaign is one way to raise those rates, Jakke Mäkelä notes.

One of the new candidates, Theresia Bilola, was born in Cameroon. She  will campaign in three languages: Finnish, English, and French.

– I will use all these languages because for the Greens, inclusion and a sense of belonging are important values. Language, especially the first language, shapes emotions and thoughts. We want to reach the residents in the languages that ignites their strongest emotions, their mother tongue. We want to build a sense of belonging for everyone, including those who cannot yet understand Finnish or Swedish. Our message to everyone is: we see you and we hear you, and your voice matters, says Theresia Bilola.

For more information:

Vice chairman Jakke Mäkelä, tel.  050 366 3418

Managing director Olli Välke, tel. 050 328 6410

Web page: https://www.turunvihreat.fi/international/