Tällä viikolla vietetään Euroopan laajuista liikkujan viikkoa. Teemaviikon aikana kannustetaan ihmisiä pohtimaan omia arkisia liikkumisvalintojaan. Turun vihreä valtuustoryhmä haluaa teemaviikolla korostaa päätöksiä, joilla voidaan tukea kaupunkilaisia tekemään kestävämpiä liikkumisvalintoja.

– Liikkumattomuus aiheuttaa ymmärrettävästi kansanterveydellisiä ongelmia, mutta myös suuria kustannuksia. Tarkkoja taloudellisia menetyksiä on vaikea mitata, mutta niiden on arvioitu olevan Suomessa vuotuisesti jopa yli 7 miljardin euron tasolla. Mukana on suorien terveydenhuoltokustannusten lisäksi mm. tuottavuuskustannuksia ja tuloverojen menetyksiä, kertoo liikuntalautakunnan jäsen Kari Jakobsson.

Liikkumattomuuden ehkäisemiseksi on tehty töitä kaupungin liikuntapalvelukeskuksessa. Ongelman taklaaminen ei ole kuitenkaan pelkästään liikuntatoimen asia. Harrastamisen tai urheiluseurojen tukeminen tai edes matalan kynnyksen ohjattujen liikuntaryhmien lisääminen ei tähän laajaan ongelmaan riittävällä tavalla pure. Tehokkaammalla kaupungin toimijoiden yhteistyöllä mahdollistettaisiin liikkumista paremmin myös arjessa. 

– Kouluissa tehdään hyvää työtä kouluaikana, mutta koulumatkojen kulkemiseen jalan tai pyöräillen pitäisi kannustaa enemmän. Terveydenhuollossa olisi mahdollista määrätietoisemmin ohjata liikuntapalveluiden ja liikunnallisemman elämäntavan pariin. Kaupunkisuunnittelussa pitäisi asettaa tavoitteeksi kestävään liikkumiseen kannustavan terveellisen ja turvallisen ympäristön luominen niin lapsille kuin vanhuksille. Tällaisten toimenpiteiden kohdalla ei puhuta niinkään kustannuksen lisäämisestä vaan näkökulman muutoksesta, luettelee vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Saara Ilvessalo, joka johtaa myös Turun kaupunkiympäristölautakuntaa.

Turun nykyinen taloustilanne on vakava, mutta sitä käsitellessä pitää myös ymmärtää katsoa eteenpäin. Vihreä valtuustoryhmä muistuttaa, että on päättäjien vastuulla rakentaa ihmisten arjen ympäristöstä sellainen, että se kannustaa kävelemään ja pyöräilemään autoilun sijaan. Liikkumattomuuden aiheuttamia kustannuksia vähentämällä paitsi kevennetään tulevaisuuden talouspaineita, myös edistetään ilmastoystävällistä yhteiskuntaa.

– Liikkuminen kaupungissa muuttuu koko ajan. Joukkoliikenne kehittyy, kaupunkipyörät ovat tulleet osaksi matkaketjuja, yhteiskäyttöautopalveluita on jo useita Turussakin ja autonomista liikennettä odotellaan. Autoilun vähentäminen parantaa lähiympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Kokonaisuudessaan liikkumismahdollisuudet paranevat, kun tarpeetonta autoilua vähennetään. Samalla tarpeelliselle liikenteelle jää enemmän tilaa. Kestävämpi ja liikkuvampi arki on kaikkien kaupunkilaisten eduksi, summaavat Jakobsson ja Ilvessalo.

Lisätietoja Liikkujan viikko Turussa -tapahtumasta
Nettisivulta / Facebookista