Turun kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan maanantaina 12.8.2019 Turun kaupungin saattohoidon ja erityisesti Karinakodin tilannetta. Hirvensalossa toimivaa Karinakotia ylläpitävä Lounais-Suomen saattohoitosäätiö päätti keväällä lakkauttaa Karinakodin toiminnan kesän 2019 aikana.

Karinakodin toiminta on ollut alasajettuna heinäkuun alusta alkaen. Karinakodin työntekijät ovat kuitenkin edelleen irtisanomisajalla säätiön palkkalistoilla. Lounais-Suomen saattohoitosäätiön talousongelmien ja Karinakodin lakkauttamissuunnitelmien selvittyä on Karinakodin toiminnan jatkosta käyty neuvotteluja niin säätiön, Turun kaupungin, Turun ympäryskuntien kuin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kesken. Osapuolet eivät ole tähän mennessä löytäneet yhteistä näkemystä Karinakodin toiminnan jatkamisesta.

Turun vihreiden mielestä Karinakodin tarjoamia saattohoitopalveluita tarvitaan myös jatkossa.
“Väestön ikääntymisen myötä saattohoitopalveluiden tarve kasvaa tulevaisuudessa ja Karinakodin tarjoamat palvelut ovat olleet korkeatasoisia. Karinakodin toiminta olisi järkevintä rahoittaa maakunnallisesti. Mikäli tällaista ratkaisua ei saada riittävän nopeasti aikaan, on Turun kaupungin otettava Karinakoti toistaiseksi omaksi toiminnakseen. Oleellisinta on ettei päätöksenteon hitaus johda Karinakodin peruuttamattomaan alasajoon”, sanoo Turun vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Saara Ilvessalo.

Kaupunginhallitukselle esitettiin 12.8. lähetekeskustelua asiasta, mutta jatkovalmistelulle ei ollut asetettu tarkkaa aikataulua.

“Karinakoti on tähänkin asti palvellut muitakin kuin turkulaisia potilaita. Siksi olisi erittäin perusteltua, että ylläpitäjä olisi jatkossakin jokin Lounais-Suomen Saattohoitosäätiön kaltainen maakunnallinen toimija. Turun kaupungin on jatkettava asiassa neuvotteluja muun muassa sairaanhoitopiirin kanssa”, sanoo Turun kaupunginhallituksen vihreä varapuheenjohtaja Jukka Vornanen.

“Karinakodin tapaus on valitettava esimerkki tämän hetkisen sotejärjestelmän ongelmasta: kuntien ja sairaanhoitopiirien välisestä osaoptimoinnista ja hajanaisesta vastuunkannosta. Mikäli Rinteen hallituksen sote-uudistus toteutuu, tästä ongelmasta päästään eroon. Siihen asti Turun kaupungin on viime kädessä turvattava Karinakodin toiminnan jatko”, Vornanen arvioi.

Kaupunginhallituksen kokouksessa 12.8. asian käsittely jäi pöydälle ja käsittelyä jatketaan kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa 19.8.