Nuorisovaltuuston nimeämistä edustajista lautakunnissa ja kaupunginvaltuustossa on keskusteltu koko sen olemassaolon ajan – eli nyt lähemmäs neljä vuotta. Turkulainen haastatteli nuorisovaltuuston edustajia aiheesta viimeksi tänä keväänä (1.4.2018) ja kirjoitti vielä jälkeenpäin Porin nuorisovaltuuston ottamasta kannasta aiheeseen (19.4.2018). Myös nuorisolautakunnan puheenjohtaja Janika Takatalo on kirjoittanut aiheesta (Turkulainen 2.4.2018).

Sekä ennen että jälkeen kevään julkisen keskustelun on kaupungin ylimmästä johdosta annettu tyhjiä lupauksia siitä, että asia laitetaan viimein kuntoon. Edellisen nuorisovaltuuston vaikuttamisyritykset tyssäsivät kaupunginjohtajan pöydälle, eikä asia ole toistaiseksi edennyt istuvan nuorisovaltuuston aikana ja heidän yrityksistään huolimatta yhtään paremmin.

Myös kummivaltuutetut ovat yrittäneet edistää nuorisovaltuuston asiaa. Vihreiden, Kokoomuksen ja SDP:n kummivaltuutettujen vuonna 2016 tekemä yhteisaloite lautakuntaedustuksesta päätettiin kaupunginhallituksessa 12.2. poistaa valtuuston käsiteltäväksi menevien aloitteiden listalta, jotta asiasta voidaan käydä keskustelua puolueiden välillä. Samassa yhteydessä todettiin, että kysymys tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi huhtikuun aikana. Entisenä ja nykyisenä kummivaltuutettuna ymmärryksemme viivyttelylle alkaa olla lopussa.

Tasavertaisen puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen ei ole kaupungilta suuri muutos eikä vaiva. Hallintosääntö antaa tälläkin hetkellä toimielimille oikeuden myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuksia muille kuin säännössä mainituille tahoille omalla päätöksellään. Ainoastaan esitysoikeus kaupunginvaltuustolle vaatisi muutoksen kaupungin säännöstöön. Myöskään talousvaikutuksiltaan kyseessä ei ole suuri asia, sillä nuorisovaltuusto ei pyydä vaatimuksissaan edes kokouspalkkioita, jotka heille tosin oikeudenmukaisesti kuuluisi myöntää.

Nyt ei riitä enää tyhjät lupaukset eikä tämänhetkisten lautakuntapuheenjohtajien mahdolliseen hyvään tahtoon vetoaminen, vaan tarvitaan yhteinen, sitova ohjeistus kaikille lautakuntien valmisteleville virkahenkilöille kaupunginhallituksen päätöksellä. Jo kolmen kauden ajan nuorisovaltuusto on useaan otteeseen vedonnut vaikuttamismahdollisuuksiensa puolesta. Nuorisovaltuuston aidon vaikuttavuuden mahdollistaminen on vähintä, mitä juuri lapsiystävälliseksi tituleerattu ja osallistavuutta juuri päivitetyssä strategiassaan korostava kaupunki voi tehdä.

Riina Lumme
kaupunginvaltuutettu (vihr), nuorisovaltuuston kummivaltuutettu 2018-2019

Niina Ratilainen
kaupunginvaltuutettu (vihr), nuorisovaltuuston kummivaltuutettu 2016-2017