Mikaela Sundqvist ja Tuija Ollikkala jättivät kumpikin valtuustoaloitteen kaupunginvaltuustolle 27.2.2017. Mikaela Sundqvistin aloite koski kuntalaisten osallisuuden lisäämistä kaupungin kehittämisessä. Tuija Ollikkalan valtuustoaloite taas esittää, että Turku ryhtyy selvittämään, miten vammaisjärjestöjen ja urheiluseurojen kanssa yhteistyössä voidaan paremmin tukea vammaisurheilussa tarvittavien apuvälineiden hankintaa.

Valtuustoaloite 27.2.2017

Valtuustoaloite kuntalaisten osallisuuden lisäämiseksi kaupungin kehittämisessä

Nykymaailmassa kaupungin pitäisi tarjota ihmisille ajasta ja paikasta riippumattomia mahdollisuuksia vaikuttaa itseä koskevien ja kiinnostavien yhteisten asioiden kehittämiseen. Hyödyntämällä eri kanavia saa esille erilaisten asukasryhmien mielipiteitä siitä, millaista kaupunkia halutaan. Tarjoamalla erilaisia vaikutusmahdollisuuksia tarjotaan myös vaikutusmahdollisuus niille ihmisille, joilla syystä tai toisesta on hankalaa osallistua kaupungin järjestämiin osallisuustilaisuuksiin. Matalan kynnyksen osallistumista ja vaikuttamista tarjoamalla saadaan siis kattavammin tietoa siitä, millaisessa kaupungissa asukkaat haluavat tulevaisuudessa asua, elää, liikkua, viettää vapaa-aikaa, opiskella ja tehdä töitä. Tämä on aitoa käyttäjälähtöisyyttä, johon kuntien ja kaupunkien tarvitsee yhä vahvemmin panostaa.

Yksi työväline kaupunkilaisten osallisuuden lisäämiseksi on hyödyntää mobiilisovellusten tuomia mahdollisuuksia. Hyvä esimerkki mobiilisovelluksen hyödyntämisestä kaupungin kehitystyössä löytyy Lahdesta. Lahden kaupunki uudisti strategiansa vuoden 2016 alussa, ja yhtenä työkaluna tässä strategiatyössä käytettiin Porukka-sovellusta. Sovelluksen kautta saatiin asukkaiden näkökulma siihen, minkälaista kaupunkia halutaan rakentaa. Lahden kaupunki sai Porukan avulla kerättyä tuhansia vastauksia ja tavoitti uusia käyttäjäryhmiä. Porukkaa pidetään Lahdessa hyvänä työkaluna kaupungille myös siksi, että se ei kytkeydy mihinkään toimialaan tai toimintoon, vaan se toimii alustana näiden kaikkien kehittämiseksi. Lisäksi sovellus tarjoaa paljon mahdollisuuksia, sillä sitä pystyy hyödyntämän esimerkiksi tapahtumien ja ajankohtaisten asioiden tiedottamiseen sekä osallistamiseen myös muissa suunnittelua vaativissa asioissa, kuten kaavoituksessa ja palveluiden kehittämisessä. Turussa mobiilisovelluksen käyttöä on kokeiltu vuonna 2015 Täsä-sovelluksen myötä kaupunkisuunnittelua ja paikkoja koskevassa kehitystyössä.

Kuntalain (27 §) mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunta voi vapaasti päättää siitä, miten se tämän velvollisuutensa käytännössä toteuttaa. Maakuntauudistus muuttaa kunnan roolia ja tuo kunnat palveluntarjoajina lähemmäs yksityistä sektoria ja kunnat joutuvat toimimaan uudessa kilpailutilanteessa.Yritysmaailmassa on jo kauan sitten ymmärretty, että asioita tehdään asiakkaalle. Tämä meidän pitää ottaa johtotähdeksi yhä suuremmassa määrin myös Turun kaupungissa. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Turun kaupunki lisää kaupunkilaisten mahdollisuuksia osallistua kaupunkikehitykseen ottamalla käyttöön Porukka-sovellusta vastaavan mobiiliaplikaation.

Turussa 27.2.2017

Mikaela Sundqvist


Valtuustoaloite 27.2.2017

Liikunta vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti ja kaikki tarvitsevat liikuntaa. Lihakset ja luusto vahvistuvat liikkuessa, verenkierron, keuhkojen ja sydämen toiminta tehostuvat. Liikunta ennaltaehkäisee myös monia sairauksia. Kaikille 7 – 18-vuotiaille suositellaan liikuntaa vähintään
1 – 2 tuntia päivässä ja sen tulisi olla monipuolista.

Lasten ja nuorten harrastusten hinnat ovat haaste useille perheille, pienituloisista puhumattakaan. Kun näin on jo terveiden lasten perheissä, entäpä jos lapsi on vammainen? Hänen harrastusvälineitään ei saa ostettua urheiluliikkeestä tai lähimarketista, vaan ne on tilattava usein jopa mittatilaustyönä.

Alueellinen apuvälinekeskus luovuttaa lapselle tai nuorelle hänen käyttöönsä päivittäisessä selviytymisessä tarvittavia apuvälineitä. Näitä ei kuitenkaan saa käyttää urheiluharrastuksiin. Vammaisen henkilön harrastuksessa tarvittavat apuvälineet ovat vammaispalvelulain harkinnanvaraisia välineitä, joita haetaan kunnan sosiaalitoimelta. Näiden apuvälineiden myöntämiseen on Turun kaupunki suhtautunut todella nihkeästi ja päätökset ovat olleet kielteisiä.

Myös vammainen lapsi tai nuori hyötyy kunto- ja terveysliikunnasta terveen ikätoverinsa tavoin. Jokaisella lapsella ja nuorella – vammasta huolimatta – on oikeus osallistumiseen, oppimiseen ja onnistumisen kokemiseen. Yle teki 6.2.2017 jutun Turun seudulla orastavasta kelkkajääkiekkoharrastuksesta, jota alueella on yritetty käynnistää urheiluseurojen toimesta jo pidempään. Lajin suosion kasvun esteenä on kuitenkin harrastuksessa tarvittavien kelkkojen puute. Mitään urheiluharrastusta ei pysty säännöllisesti tekemään, jos tarvittavia harrastusvälineitä lainataan pääkaupunkiseudulta tai niitä ei ole.

Esitän, että Turku ryhtyy selvittämään miten vammaisjärjestöjen ja urheiluseurojen kanssa yhteistyössä voidaan paremmin tukea vammaisurheilussa tarvittavien apuvälineiden hankintaa.

Tuija Ollikkala
Kaupunginvaltuutettu, Vihreät