Turun vihreä valtuustoryhmä edellyttää, että puoluekirjan perusteella tehtävät kaupungin virkanimitykset jätetään historiaan. Alkuviikosta esillä ollut omistajaohjausjohtajan virka on saanut vihreiden mielestä ruman leiman, kun nimeämisestä on tehty puoluepolitiikkaa.

– Turku siirtyy vuoden päästä pormestarimalliin nimenomaan siksi, että kaupungin johto valittaisiin avoimen poliittisesti ja demokraattisesti, kun taas virkoihin valittaisiin ihmiset puhtaasti pätevyyden ja soveltuvuuden perusteella – ilman vanhanaikaista puoluepoliittista “sulle-mulle” -jakoa, vaatii valtuustoryhmän puheenjohtaja Saara Ilvessalo.

Samalla vihreät pitää tärkeänä, että puoluepolitiikassa toimiminen ei ole este sille, että pätevä ihminen valitaan virkaan. Tällöin on kuitenkin arvioitava puhtaasti pätevyyttä ja soveltuvuutta, ei puoluekirjaa.

Vihreiden valtuustoryhmän mielestä omistajaohjausjohtajan virka tarvitaan ja siihen on valittava pätevä ja asiantunteva henkilö. Tämän hetken virkajohdosta omistajaohjaukseen osallistuvat kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja ja konsernihallinnon hallintoryhmän johtaja. Nämä kaikki virat lakkaavat pormestarimalliin siirryttäessä ja on perusteltua perustaa uusi omistajaohjauksen valmistelusta vastaava virka. Mikäli lakkaavien virkojen haltijoilta löytyy ammattitaitoa tähän tehtävään, on luontevaa harkita myös viran sisäistä täyttöä.

– Turun kaupunkikonserniin kuuluu nykyään 24 strategista yhtiötä ja säätiötä. Omistajaohjauksen suunnitteluun ja valmisteluun tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa osaavat asiantuntijat, jotta yhtiöiden omistajien, eli turkulaisten etu toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla. Omistajaohjauksen poliittisista linjoista päättää jatkossakin valtuusto, kaupunginhallitus ja kaupunginhallituksen konsernijaosto, tarkentaa konsernijaoston puheenjohtaja Jukka Vornanen.

Turun tulevassa pormestarimallissa poliittisesti valittava pormestari hoitaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtäviä sekä osaa nykyisistä kaupunginjohtajan tehtävistä. Kolme apulaispormestaria johtavat kukin omaa toimialaansa: hyvinvointitoimialaa, sivistystoimialaa ja vapaa-aikatoimialaa sekä kaupunkiympäristötoimialaa. Turkulaiset pääsevät vaaleissa vaikuttamaan siihen, ketkä kaupunkia johtavat.