Valtuustolle esitetään tänään kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä, että osana Kärsämäen urheilupuiston kaavaa sallitaan Pekka Pitkäsen suunnitteleman Pallivahan seurakuntakeskuksen purkaminen. Vihreä ryhmä olisi halunnut, että rakennus suojellaan. Samaa aiomme esittää myös valtuustossa.

Turun museokeskus ja Varsinais-Suomen ELY-keskus eivät myöskään puoltaneet purkamista. Pitkänen on suunnitellut Turkuun kolme työtä: Pyhän ristin kappelin (1967), Hirvensalon kirkon ja seurakuntakeskuksen sekä Pallivahan kirkon. Nämä kaikki kolme modernistista kirkollista rakennusta edustavat aikansa rakennustaidetta ja eri vaiheita Pitkäsen tuotannossa. Myös Hirvensalon kirkon purkamisesta käydään tällä hetkellä keskustelua.

Sekä Pallivahan että Hirvensalon tapauksissa purkamista perustellaan sillä, että rakennukset ovat huonossa kunnossa ja vaatisivat mittavan korjauksen. Mielestämme nämä eivät ole riittäviä perusteita purkaa rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia.

Omistajalla on lain mukaan vastuu kiinteistönsä ylläpitämisestä terveellisenä, turvallisena ja käyttökelpoisena, eikä kaupungin pidä vapauttaa tästä vastuusta vain siksi, että purkaminen on helpompaa kuin korjaaminen. Tästä Turun historiassa on jo liikaa kipeitä esimerkkejä, joita emme halua toistamiseen tavaksi.

Myös museokeskus katsoo, että laajasta korjaustarpeesta huolimatta Pallivahan kirkon arkkitehtuurin ja suojeluarvojen säilyttäminen on mahdollista. Nykyrakennuksen ja sen ympäristön säilyttäminen turvaisi myös luontoarvojen säilymisen uudisrakentamisvaihtoehtoa paremmin.

Näistä syistä esitämme valtuustossa, että Pallivahan seurakuntakeskus suojellaan ja sen erilaiset käyttömahdollisuudet tutkitaan, jotta rakennetun ympäristön erityiset arvot tulisivat turvatuiksi.

Riina Lumme
vihreä kaupunginvaltuutettu