Kaupunginvaltuutettumme Laura Rantanen jätti ma 19.10.2020 kaupunginvaltuuston kokouksessa aloitteen, jossa vaaditaan riittäviä resursseja koulupsykologeille.

Valtuustoaloite 19.10.2020

Suomen Psykologiliiton puheenjohtajan Annarilla Ahtolan mukaan koulupsykologien tehtävistä puuttuu valtakunnallisesti puolet.

Myös Turussa jonot koulupsykologien palveluihin on saatava lyhenemään ja tapaamiset onnistumaan nopeammin.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki määrittelee, että opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti koulupsykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään viikon sisällä yhteydenotosta. Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana päivänä.

Tämä ei tällä hetkellä aina toteudu Turussa ja tutkimuksiin pääsyä voi joutua odottamaan kuukausia, tai pahimmillaan yli vuoden. Se on kouluikäiselle lapselle kohtuuton aika odottaa.

Oppilas- ja opiskeluhuoltolain velvoittamia psykologipalveluita ei Turussa ole ollut esiopetuksessa saatavilla lainkaan resurssien niukkuuden takia.

Myös korona-aika kuormittaa lapsia ja nuoria psyykkisesti ja epävarmuus siitä, miten tilanne kehittyy ja kauanko poikkeustilanne kestää, kuormittaa etenkin kouluikäisiä lapsia ja nuoria.

Turussa nuorisopsykiatrian lähetemäärät on saatu laskuun pitkälti sen ansiosta, että Turun peruskouluihin on palkattu psykiatrisia erikoissairaanhoitajia. Ennen tätä nuorisopsykiatrian poliklinikka oli pahasti ruuhkautunut ja lähetemäärät sinne kasvoivat jatkuvasti.

Kouluihin tarvitaan kuitenkin psykiatristen sairaanhoitajien lisäksi myös riittävä määrä psykologeja.

Psykiatristen sairaanhoitajien työhön kouluilla voivat hakeutua sairaanhoitajat, joiden opintoihin on saattanut sisältyä vain lyhyt kurssi mielenterveys- ja päihdeopintoja.

Psykologeilla on laaja asiantuntemus mielenterveyshäiriöiden arvioinnista ja hoidosta, sekä monipuolisista hoitomuodoista ja mielenterveyden tukemisesta.

Riittävät resurssit koulupsykogeille varmistavat sen, että lapset pääsevät tarvittaviin psykologisiin tutkimuksiin inhimillisessä ajassa ja saavat riittävän tuen ajoissa oppimisensa tueksi ja laajemminkin hyvinvointinsa tukemiseksi.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Turku tarkistaa koulupsykogien riittävän mitoituksen ja varmistaa, että oppilasmäärä per koulupsykologi ei ole enempää kuin Psykologiliiton suosittelema 600-800 oppilasta/psykologi.

Lisäksi oppilas- ja opiskeluhuoltolain velvoittamat psykologipalvelut on turvattava myös esiopetusikäisille lapsille.

Laura Rantanen
kaupunginvaltuutettu, Vihreät

aloite Turun kaupungin aloitepankissa