Turun vihreiden valtuustoryhmä on huolissaan Turun asettamien jätteiden kierrätystavoitteiden saavuttamisesta samalla, kun kierrätyspisteiden verkostoa on jätelain tuottajavastuun laajenemisesta johtuen Turussa karsittu. Ennen kierrätyspisteitä oli 188, tuottajavastuun laajenemisen myötä enää 38.

Vihreiden kaupunginhallituksen jäsenet Elina Rantanen ja Jukka Vornanen jättävät kaupunginhallituksen kokouksessa 29.3. selvityspyynnön kierrätyspisteverkoston muutoksista ja niiden vaikutuksesta Turun kierrätystavoitteeseen.

– Muutos koskee pientaloasukkaita, joilla on tähän asti ollut kierrätyspisteitä lähellä kotiaan, mikä on kannustanut jätteiden kierrättämiseen. Nyt pisteelle saattaa tulla pitkä matka, eikä kaikilla pisteillä vastaanoteta kaikkia jätteitä, joten into kierrättää uhkaa laskea, Elina Rantanen selventää.

Kierrätyspisteverkostoa on karsittu uuden jätelain tuottajavastuun laajenemisesta johtuen. Verkostolle ei ole asetettu kunnollisia standardeja, vaan jätelaissa todetaan, että vastaanottopaikkojen verkoston on oltava niin kattava, että tuotteen haltijalla on kohtuullinen mahdollisuus luovuttaa se uudelleenkäyttöön. Lainsäädännössä on tehty Turun vihreiden valtuustoryhmän mielestä iso virhe.

– Kierrätyspisteverkon harventumisen myötä uhkana on, että aiempaa suurempi osa jätteestä päätyy jätteenpolttoon, mikä on erityisen harmillista Turussa, jossa on ollut poikkeuksellisen korkea kierrätysaste, Jukka Vornanen toteaa.

Vihreät pyytävät kaupunginhallitukseen selvitystä siitä, miten kierrätyspisteiden vähentämisen on arvioitu näkyvän kierrätettävän jätteen määrässä, miten tämä vaikuttaa kaupungin kierrätystavoitteiden saavuttamiseen ja mitä Turku voisi tehdä, jotta pientaloasukkaita voitaisiin jatkossakin kannustaa kierrättämään jätteensä.

Lisätiedot:
Elina Rantanen
050 3423279
Jukka Vornanen
040 5936791